ایمیل info@crossfitgym.ir
تماس 09197677109

مهسا آرامشی

سن:21 سال
شهر: تهران
سابقه تمرینی: دوسال سابقه تمرین
7 ماه کراس فیت کار میکنم

اینستاگرام

نمونه های بیشتر

هانیه کهوند
سالار محمدزاده
سامان تقی زاده
سعید زایر پور
فرشاد مقدسی