ایمیل info@crossfitgym.ir
تماس 09197677109

فرشاد مقدسی

سن: سال۲۸
مجموعه ورزشی کوهپایه
از ۶ سالگی ئرزش را شروع کرده است
از ۲۵ سالگی کراس فیت را شروع کرده است

اینستاگرام

نمونه های بیشتر

هانیه کهوند
سالار محمدزاده
سامان تقی زاده
سعید زایر پور
مهسا آرامشی