ایمیل info@crossfitgym.ir
تماس 09197677109

ایونت

img

برگذاری ایونت در کراس فیت جیم

یکی از بخش های مهم کراس فیت جیم که به تازگی ایجاد شده برگزاری رویداد ورزشی برای ورزشکاران می باشد و هدف از این ایونت های ورزشی روحیه انگیزشی برای ورزشکاران و به همراه سلامتی و در کنار آن جنبه ارتباطی بین ورزشکاران و تبلیغات میان مردم که در ادامه به یک ایونت ورزشی می پردازیم
چالش های ویدئویی
چالش های ویدئویی
هر هفته یک چالش ویدئویی ورزشی در شبکه های اجتماعی منتشر می شود با جوایز نقدی و غیر نقدی که کراس فیت جیم از کاربران محترم انتظار دارد که چالش ها را انجام دهند و برای ما ارسال کنند و برای دوستان خود فروارد کنند تا دیگران هم بتوانند شرکت کنند.
X